Učilište Slađana Dabro

Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Kategorija

ZELENI PROGRAMI

Naziv potvrde po završetku

Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovatelj viličarom

Lokacije odžavanja programa

Vinkovci, Osijek, Zagreb, Split, Vukovar

Trajanje programa

150 sati

Završetkom ovog programa stječete 6 HRROO (CSVET) bodova

Uvjeti upisa

Punoljetnost

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1
(Kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja)

Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom

Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a

Namjena

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovatelj viličarom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu, u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 24 sata, najvećim dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 117 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 9 sati (poučavanje dodatne literature, izrada seminarskog rada). Učenje temeljeno na radu obuhvaća izvršenje konkretnih radnih zadaća. Kod polaznika se potiče razvijanje samostalnosti i odgovornosti u izvršenju radnih zadaća kao i razvijanje suradničkih odnosa s ostalim sudionicima u zajedničkom radu te stvaranje budućih kvalitetnih poslovnih odnosa. 

Vještine koje polaznik usvaja programom 1. Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe 2. Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu 3. Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu 4. Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta 5. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe 6. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu 7. Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

Učilište i autoškola

IZBORNIK

KONTAKTI