Učilište Slađana Dabro

Kategorija

DIGITALNI PROGRAMI

Naziv potvrde po završetku

Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/ knjigovotkinja

Lokacije odžavanja programa

Vinkovci, Osijek, Vukovar, ONLINE

Trajanje programa

350 sati

Uvjeti upisa

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2
(Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)

Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a

Namjena

Cilj modula je polaznicama omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za izradu i provjeru ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije i evidentiranje iste na kontima u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provesti popis imovine i obveza te podatke o inventurnim razlikama  unijeti u poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima. Pri objavljivanju navedenih aktivnosti  polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanje povjerljivih podataka u svom području rada.    

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za obračun plaće, ostalih naknada i drugog dohotka zaposlenicima te izrađivanje podloge za izradu temeljnih financijskih izvještaja, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći u skladu sa zakonskim propisima obračunati plaću, ostale naknade i drugi dohodak te evidentirati troškove, vremenska razgraničenja, rashode i prihode u obračunskom razdoblju. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštitu i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada.

Cilj modula je polaznicima  omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za provjeravanje ispravnosti zaprimljene dokumentacije, provođenje knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podataka korištenjem knjigovodstvenog softvera uz primjenu ergonomskuh načela u uredskom poslovanju. Pri obavljanu navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera. 

Učilište i autoškola

IZBORNIK

KONTAKTI