Učilište Slađana Dabro

Ekološka proizvodnja ljekovitog bilja

Kategorija

ZELENI PROGRAMI

Naziv potvrde po završetku

Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja ljekovitog bilja

Lokacije odžavanja programa

Vinkovci, Osijek, Drenovci, Našice, Vukovar, ONLINE

Trajanje programa

150 sati

Završetkom ovog programa stječete 6 HRROO (CSVET) bodova.

Uvjeti upisa

Punoljetnost

Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1
(Kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja)

Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a 

NAMJENA

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje osnovnih znanja i vještina vezanih uz proces uzgoja najvažnijih vrsta ljekovitog bilja u Republici Hrvatskoj s njihovim osnovnim karakteristikama kao i prednostima ekološkog uzgoja (porijeklo i rasprostranjenost, važnost i upotreba, doprinos bioraznolikosti, morfološke osobine, uvjeti uspijevanja, agrotehnika ljekovitog bilja) te osnovnim postupcima u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji uz primjenu propisanih postupaka, standarda i normativa u skladu sa zakonodavnim okvirom i propisima o ekološkoj proizvodnji, zaštiti na radu, zaštiti zdravlja i okoliša.
Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja ljekovitog bilja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (u slučaju da ustanova posjeduje materijalne uvijete za izvođenje online nastave). Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja u ustanovi, u trajanju od 50 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 85 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 15 sati.

Učilište i autoškola

IZBORNIK

KONTAKTI