• Slide item 4
  • Slide item 2
  • Slide item 2
  • Slide item 3

Preuzmite Prijavnicu - Upisnicu na svoje računalo.
Pravilno ispunjen dokument pošaljite natrag na e-amil: dabrouciliste@gmail.com

PREUZIMANJE PRIJAVNICE/UPISNICE PREUZIMANJE ISPRAVNO POPUNJENOG PRIMJERA

UČILIŠTE SLAĐANA DABRO

RIBARSKA 3

VUKOVAR

Oib:24282023322

U Vukovaru, 17.01.2023.

Na temelju članka 35. stavak 1. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 129/08.), članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“ broj 129/08.) i članka 48. Statuta Učilišta Slađana Dabro ravnateljica Učilišta Slađana Dabro donijela  je 17.01.2023. godine

O D L U K U

o upisu u programe obrazovanja odraslih

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početak nastave za obrazovne programe prekvalifikacije i osposobljavanja   koje provodi Učilišta Slađana Dabro .

Članak 2.

Od 17.01. 2023. godine izvršit   će se upisi u programe obrazovanja odraslih koje je verificiralo Ministarstvo znanosti I obrazovanja.

Trajanje svakog pojedinog programa obrazovanja i osposobljavanja utvrđeno je pojedinačnim nastavnim planom i programom.

  1. Uvjeti i način upisa , rokvi i početak nastave :

Članak 3.

U obrazovne programe prekvalifikacije može se upisati osoba s navršenih 18 godina života i završenom srednjom školom.

Za upis u obrazovne programe prekvalifikacije potrebno je priložiti:

- osobnu iskaznicu

- rodni list

- dokaz o najmanje završenoj srednjoj školi preslike svjedodžbi srednje škole

-  OIB

- popuniti upisnicu

- liječničko uvjerenje

- vozačku dozvolu

U   prekvalifikacije : Vozač motornog vozila upisi traju od 17.01.2023.do 01.02.2023. kada je početak nastave.

Nakon provedenih upisa u obrazovanje odraslih Stručno vijeće donosi odluku o priznavanju i razlikama ispita između programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno svladao i programa koji želi završiti.

Članak 4.

U programe osposobljavanja može se upisati osoba s navršenih 18 godina života i završenom osnovnom školom.

Za upis u programe osposobljavanja

nužno je priložiti:

- rodni list

- dokaz o najmanje završenoj osnovnoj školi

- OIB

-lječničko uvjerenje

- popuniti upisnicu

- za obrazovanje u programima osposobljavana za rukovatelja : autodizalicom, bagerom , utovarivačem ,rovokopačem utovarivačem, viličarom potrebno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

U program osposobljavanja za rukovatelje upisi traju od 17.01.2023. do 17.02. 2023. Kada je i početak nastave.  

U program osposobljavanja za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba upisi traju od 17.01.2023. do 01.03. 2023. Kada je i početak nastave.

Preslike izvornika javnih dokumenata Učilište Slađana Dabro čuva u  dosjeu polaznika.

Članak 5.

Prilikom upisa Učilište Slađana Dabro je dužno sa svakim polaznikom sklopiti ugovor o obrazovanju o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 6.

Strani državljani i državljani Republike Hrvatske koji su prethodno obrazovanje stekli u inozemstvu mogu upisivati programe obrazovanja odraslih pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske, ali im prethodno stečeno obrazovanje koje je određeno kao uvjet upisa u pojedini program mora biti priznato u postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

Završne odredbe

Članak 7.

Odluka o upisu polaznika u obrazovne programe stjecanja srednje stručne spreme, prekvalifikacije , i programe osposobljavanja  Učilište Slađana Dabro oglašava   u medijima i putem promotivnih materijala.

Članak 8.

Izrazi koji se u Odluci koriste u muškom rodu odnose se na oba spola. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Ravnateljica: Slađana Dabro

Pratite nas

Statistika posjeta

Današnja posjeta0
Ovaj tjedan296
Ovaj mjesec107
Ukupno205804

Četvrtak, 02 Veljača 2023